Domov se zvláštním režimem

O službě

Na základě zřizovací listiny poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytujeme celoroční sociální služby pro 190 klientů. Výhodou našeho zařízení je, že umožňuje bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, rehabilitaci, sociální služby, individuální péči a aktivní využití volného času i pro partnerské dvojice.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Principy

Poskytované služby

Ubytování

Klienti jsou ubytováni na uzamykatelných pokojích, které si mohou po dohodě se zařízením vybavit vlastním nábytkem, TV apod. V zařízení je umožněno společné ubytování partnerským dvojicím. V případě neshod se spolubydlícím je v rámci možností řešeno přestěhování klientů.

Stravování

Součástí péče o klienty je celodenní stravování. Stravování je zajištěno 5x denně prostřednictvím vlastní kuchyně. Skladba stravy je přizpůsobena věku, zdravotnímu stavu a přání klientů.
Připravujeme stravu např. šetřící, bílkovinnou (žlučníkovou), diabetickou a výživnou. Strava je dále individuálně uzpůsobena, pokud tak stanoví lékař.

Zdravotní péče

Zdravotní péči klienta zajišťuje zařízení formou zvláštní ambulantní péče na náklady zdravotního pojištění.
Klientům je zdravotní péče zprostředkována. Klient má možnost zvolit si svého lékaře. Komplexní ošetřovatelskou a obslužnou péči zajišťují všeobecné sestry a pracovníci sociální péče na základě monitorování a vyhodnocení potřeb klientů.

DZR komunitního typu

V prosinci letošního roku byla dokončena příprava komunitní služby DZR v budově na Pražské ulici.
V objektu bude 17 uživatelům poskytována sociální služba DZR v nepřetržitém provozu. Uživatelé budou ubytováni v pěti bytových jednotkách v menších skupinách. První uživatelé by se měli nastěhovat na jaře příštího roku. Ještě v roce letošním se zájemci mohou do bytů pro představu podívat a svůj zájem o tento typ bydlení nám sdělit. Předpokládáme, že budova bude plně obsazena stávajícími klienty naší služby. V současné době se řeší úprava zadní části traktu, ve které bude k dispozici technické zázemí.

Kde se služba nachází


top