Více informací

Všichni klienti mají možnost si zvolit jednu ze dvou variant hlavního chodu.
Při sestavování jídelních listů se vychází ze stravovacích návyků našich klientů. Stravovací komise provádí ankety mezi klienty, kteří přispívají k sestavování jídelníčků. Jsou zde zohledňována jejich přání a připomínky ke stravě. Pořádáme rovněž týdny mezinárodních kuchyní. Dohlíží se na dodržování pitného režimu po celý den.
Ke každému hlavnímu jídlu je podáváno např. ovoce, zeleninové saláty, moučníky atd.
top