Více informací


Poskytování služby v našem zařízení odpovídá cílům a charakteru služby, také potřebám cílové skupiny uživatelů ve vztahu k místu a denní době. Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně. Uživatelům je umožněno využívat dostupné vztahové sítě – obchody, služby apod. Mají možnost využívat všech dostupných společných prostor bez omezení (mimo dílen, které jsou v provozu v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin). Zařízení se snaží vyhovět individuálním potřebám uživatelům v rámci možností – vstávání, hygiena, podávání léků, jídla atd.
 
Pokoje Jednolůžkový Jednolůžkový 
s příslušenstvím
Dvoulůžkový Dvoulůžkový 
s příslušenstvím
Počet 57 11 43 18


 

Návštěvy uživatelů jsou umožněny kdykoliv, nejsou stanoveny návštěvní hodiny, je doporučeno respektování doby podávání stravy a ukončení návštěvy s ohledem na jejich soukromí do 20.00 hodin. Návštěvy mohou využít prostor pokoje uživatele, předsíně nebo společenské místnosti. Rodinní příslušníci mají možnost si v době své návštěvy objednat stravu přímo v zařízení, je však nutné tak učinit nejlépe 2 dny před termínem návštěvy.
 

top