Více informací


Poskytování služby v našem zařízení odpovídá cílům a charakteru služby, také potřebám cílové skupiny klientů ve vztahu k místu a denní době. Služba je poskytována po celý rok 24 hodin denně. Klientům je umožněno využívat dostupné vztahové sítě – obchody, služby apod. Klienti mají možnost využívat všech dostupných společných prostor bez omezení (mimo dílen, které jsou v provozu v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin). Zařízení se snaží vyhovět individuálním potřebám klientů v rámci možností – vstávání, hygiena, podávání léků, jídla atd.

Pokoje Jednolůžkový Jednolůžkový 
s příslušenstvím
Dvoulůžkový Dvoulůžkový 
s příslušenstvím
Trojlůžkový
Počet 32 12 50 28 0


 

Návštěvy klientů jsou umožněny kdykoliv, nejsou stanoveny návštěvní hodiny, je doporučeno respektování doby podávání stravy a ukončení návštěvy s ohledem na soukromí klientů do 20.00 hodin. Návštěvy mohou využít prostor pokoje klienta, předsíně nebo společenské místnosti. Rodinní příslušníci mají možnost si v době své návštěvy objednat stravu přímo v zařízení, je však nutné tak učinit nejlépe 2 dny před termínem návštěvy.
 

top