Transformace - aktuality

11. 09. 2023

V září zahajujeme 2. fázi procesu transformace naší sociální služby.

Dnem 11. 9. 2023 byl zahájen přesun stávajících uživatelů naší sociální služby na nově zrekonstruovanou budovu v ulici Pražská. Uživatelé budou společně s pracovníky připravovat své domácnosti, své pokoje, budou si stěhovat své osobní věci. Od 18. 9. 2023 v novém bydlení zůstanou stabilně.
V týdnu od 18. 9. 2023 bude probíhat stěhování uživatelů na hlavní budově.  Dojde k posunu některých uživatelů jak na jednotlivých odděleních,  tak také  mezi odděleními. V souladu  s plánem   transformace  se zcela zruší 1. oddělení. 
K realizaci tohoto kroku přistupujeme s ohledem na co největší pohodu a zachování komfortu pro naše uživatele. Uvědomujeme si, že realizace přesunu je zejména pro uživatele velkou změnou, Proto přistupujeme k těmto změnám velmi citlivě a s maximální snahou dbáme na zajištění  klidného přechodu do nového bydlení. 
top