Jak požádat o službu

Jak požádat o službu

01

Dokumenty

Zájemci o umístění v našem zařízení si mohou podat žádost o pobytovou službu, kterou vyplní a zašlou na adresu našeho zařízení.

Pro jednání se zájemcem o naši službu je vhodné si připravit další doklady:
 
 • vyjádření lékaře
 • poslední výměr důchodu, pokud není jeho výše dostačující dle zákona na plnou úhradu pobytu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči
 • opatrovnická listina v případě omezení ve svéprávnosti občana
Při doručení žádosti je žadateli zaslán dopis nebo je vyrozuměn telefonicky či e-mailem.

Potřebné dokumenty lze stáhnout níže.
02

Evidence žadatelů

Žádost je zařazena do evidence žadatelů, kterou spravuje vedoucí sociálního oddělení.
V případě volného a vhodného místa na oddělení je žadatel kontaktován buď sám, nebo prostřednictvím rodiny či opatrovníka a je pozván k návštěvě v zařízení, následně pak k případnému nástupu.
Žádosti je třeba každé 2 roky aktualizovat. V souladu s ochranou osobních údajů nelze více než 5 let neaktualizované žádosti v DZR uchovávat.
03

Aktualizace žádosti

V souvislosti s nařízení EU ve věci ochrany osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5.2018, Vám sdělujeme, že Vaši žádost o umístění v zařízení sociální péče, zaslanou do DZR Terezín, je třeba zaktualizovat.

V případě, že Váš zájem o ponechání žádosti v naší evidenci trvá, postačí pro aktualizaci vyplnit nový formulář ke stažení níže.

Žádosti je třeba aktualizovat nejlépe každé 2 roky. V souladu s ochranou osobních údajů nelze údaje o žadateli uchovávat déle než 5 let, proto budou po uplynutí této lhůty žádosti bez aktualizace vyřazeny a skartovány.

I nadále, vzhledem k omezené kapacitě míst, je rozhodujícím kritériem pro přijetí zejména míra závislosti na pomoci druhé osoby, osobní a rodinná situace žadatele. 

Pokud Vámi podaná žádost již není aktuální, zašlete nám, prosím, písemné sdělení.
04

Postup při přijetí

Klient a jeho doprovod je informován a seznámen s chodem oddělení a s prostředím, kde bude bydlet. Při přijetí jsou vyplněny a předány doklady k pobytové službě, včetně smlouvy o poskytnutí sociální služby, která může být podepsána jak před nástupem, tak i při nástupu.
Při příjmu je přítomna sociální pracovnice a vedoucí oddělení, které podávají ihned potřebné informace.
05

Při přijetí je třeba mít při sobě

 • finanční hotovost na úhradu pobytu včetně kapesného
 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz
 • poslední výměr důchodu
 • rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud byl přiznán
 • aktuální lékařskou zprávu
 • opatrovnickou listinu v případě omezení ve svéprávnosti
 • léky nejméně na 3 dny
 • ​dostatek oblečení na doma a na ven
06

Odmítnutí zájemce o pobytovou službu

Zájemce o pobytovou službu může být odmítnut pouze v případě, kdy na základě Zřizovací listiny nesplňuje:
 
 • cílovou skupinu
 • dovršení věku 19 let
 • anebo trvalé bydliště v Praze

Adresa

Domov Terezín

Náměstí Čs. Armády 84  
Terezín 411 55

Telefonní číslo

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
20. 01. 2023 Žádost o pobytovou službu DZR .doc 337 kB Stáhnout
20. 01. 2023 Aktualizace žádosti o pobytovou službu DZR .doc 337 kB Stáhnout
20. 01. 2023 Lékařské vyjádření k žádosti .doc 37 kB Stáhnout
20. 01. 2023 Smlouva o poskytnutí sociální služby .pdf 442 kB Stáhnout
01. 06. 2023 Ceník služeb DZR a CHB .docx 53 kB Stáhnout
01. 12. 2023 Ceník služeb DZR a CHB 1-2024 .pdf 368 kB Stáhnout

Informace pro klienty zařazené do pořadníku čekatelů k 31.12.2006

V našem zařízení se nachází 6 oddělení, která jsou rozdělena dle diagnóz a fyzických schopností

 1. KS Pražská – muži a ženy - komunitní služba
 2. oddělení 2 – muži – duševní onemocnění – mladší věk (1. patro)
 3. oddělení 3 – muži – demence, zhoršená pohyblivost – straší věk (1. patro)
 4. oddělení 4 – ženy – duševní onemocnění (2. patro)
 5. oddělení 5 – ženy – demence, Alzheimerova nemoc (2. patro)
 6. oddělení 6 – muži a ženy – větší samostatnost (3. patro – půdní vestavba)

Další informace pro žadatele

top